• 8 February, 2023

Reagon AKK: Komunat nuk e rritën tatimin në pronë

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka reaguar pas rritjes së çmimit të faturës për tatimin në pronë. Nga AKK thonë se kjo rritje nuk vjen nga komunat.

Më tej në njoftim thuhet se fatura e tatimit në pronë përmban dy elemente mbi bazën e të cilave përcaktohet shuma e kësaj pagese. E para, vlera e pronës për metër katror (m/2) e cila përcaktohet nga Ministria e Financave dhe Transfereve (Departamenti i Tatimit në Pronë) dhe e dyta norma tatimore e cila përcaktohet nga komunat.

“Bazuar në dispozitat e Ligjit në fuqi për Tatimin në Pronën e Paluajtshme autoriteti kompetent për zbatimin e procedurës së vlerësimit është Ministria e Financave e cila përcakton zonat e vlerave, nivelet e vlerave dhe vlerën e vlerësuar të pronave të paluajtshme që janë brenda territorit të komunave. Vlerësimi i pronave të paluajtshme kryhet në përputhje me rregullat dhe procedurat e parashikuara në këtë Ligj dhe në aktin nënligjor që nxjerr Ministria e Financave për kategoritë e vlerave, metodat dhe modelet e vlerësimit”, thuhte në njoftim.

AKK theksojnëse se këndejmi, vlen të sqarohet se komunat nuk e kanë ngritur normën tatimore por është bërë rivlerësimi i pronave nga Departamenti përkatës i Ministrisë së Financave dhe Transfereve dhe me këtë rast është rritur vlera e pronave bazuar edhe në çmimet e tregut. Pra, çmimi i faturës së Tatimit në Pronë llogaritet me shumëzimin e vlerës së pronës me normën tatimore.

Më tej në njoftimin e AAK-së thuhet se kështu, me rritjen e çmimit të pronave (pa u rritur fare norma tatimore nga komunat) është rritur automatikisht vlera e faturës së tatimit në pronë.

“Ajo çka është varur nga komunat nuk ka ndryshime, sepse ato mbeten të përkushtuara që të mos bëjnë ngritje në këtë kohë të vlerave të taksave për qytetarët, sidomos në këtë kohë të krizës ekonomike dhe rritjes së vazhdueshme të shumicës së artikujve”, thuhet në njoftim.

Me këtë rast, Asociacioni i Komunave të Kosovës kërkon edhe njëherë që sa më shpejt të procedohet në Kuvend, Ligji i ri i Tatimit në Pronë, ku është kërkuar që norma tatimore aktuale të ulet nën 0.15%.

/GazetaSinjali/

Read Previous

Ministri Mehaj u takua me qytetarët e Gjakovës

Read Next

Franca: Gjatë 2022 u shkatërruan 325 rrjete të organizuara të emigrantëve të paligjshëm