Nënshkruhet kontrata për sanimin e pendave dhe kanaleve të ujitjes në zona rurale

Komuna e Gjakovës së bashku me Grupin e Operatorëve Ekonomik VB. TOFAJ; PE-VLA-KU SH.P.K DEGA NË KOSOVË, QENDËR JUNIK, kanë lidhur kontratë për sanimin e pendave dhe kanaleve të ujitjes në zona rurale.

Vlera e punimeve që do të nënshkruhen në bazë të kësaj kontrate është 69,597.16 € (euro).

Kontratën e nënshkruar nga të dy palët mund ta gjeni të bashkangjitur tek lajmi ↓ :

Read Previous

Me 27 shtator mbahet Kuvendi i parë ndërkombëtar mbi studimet për arbëreshët

Read Next

Çfarë mendojnë qytetarët për lirimin nga pagesa e arsimit të lartë publik?