“Encikopledia shqiptare”, mblidhen redaksitë e përbashkëta Shqipëri-Kosovë

Në Ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë janë zhvilluar takimet midis redaksive të ngritura për “Enciklopedinë shqiptare” në Shqipëri dhe në Kosovë.

Siç është rënë dakord në redaksinë qendrore, të gjitha mbledhjet dhe takimet e redaksive, të të tre niveleve, për gjashtëmujorin e parë, do të zhvillohen në Tiranë. Në pjesën e dytë të vitit në Kosovë.

Në takimet mes redaksive në fushën e arkeologjisë (lashtësia), gjuhësisë, letërsisë, trashëgimi e identitet dhe artet skenike e pamore, u shkëmbyen informacion për fjalësin paraprak të propozuar prej tyre, për përsëritjet e mundshme dhe shmangien e tyre, për zbatimin e kritereve praktike në përzgjedhjen e parë dhe për proceset e detyrat në vijim.

Gjatë kësaj periudhe nga redaksitë duhet të nxirren e të njoftohen të dhënat për numrin tërësor të fjalësit në gjendjen e tanishme, për peshën (vendin) që zë fjalësi i çdo redaksie në kuadër të së tërës. Deri në fund të qershorit redaksitë e së njëjtës fushë duhet të kenë arritur në stabilizimin e një fjalësi të përbashkët për gjithë hapësirën shqiptare. Për këtë bashkërisht duhet të hiqen nga fjalësi njësitë e përsëritura dhe duhet bërë përzgjedhja për një përfaqësim relativ sa më objektiv të çdo fushe.

U dakordësua që fjalësi i përgatitur nga redaksia e posaçme e trashëgimisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, duhet të njihet nga redaksitë e fushave dhe të bëhet pjesë e listës së tyre sipas përkatësisë./Kultplus.com/

Read Previous

​Dita e Dëshmorëve të Kombit nuk është zyrtare në Republikën e Kosovës

Read Next

Donald Trump po konsideron Nikki Haley-n si kandidate për zëvendëspresidente