ATK njoftim për bizneset online: Duhet të lëshoni kuponë fiskalë

Administrata Tatimore e Kosovës njofton tatimpaguesit e bizneseve online se duhet të lëshojnë kuponë fiskalë.

“Kuponi fiskal është i obliguar të lëshohet edhe ne rastet kur pagesa bëhet përmes POS-it bankar apo edhe llogarisë bankare. Printimi dhe dhënia e kuponit fiskal është e obliguar në momentin e regjistrimit të furnizimit në Pajisje Elektronike Fiskale”, thuhej në njoftimin e ATK-së.

Në njoftim thuhej se për të gjitha shërbimet dhe furnizimet e mallrave online, furnizuesi e ka obligim të lëshojë kuponë fiskal.

“Për të gjitha furnizimet e mallrave dhe/ose shërbimeve përmes internetit (online), furnizuesi obligohet të lëshojë kuponë fiskal apo faturë tatimore, varësisht nga ajo se për kënd bëhet furnizimi. Për furnizimet të cilat bëhen për konsumatorin e fundit (personin fizik jo-afarist), furnizuesi obligohet të lëshojë kuponë fiskal, ndërsa kur furnizimi bëhet për biznesin (personin fizik afarist apo personin juridik), furnizuesi obligohet të lëshojë faturë tatimore”, thuhej në njoftim.

ATK tha se çdo qytetar, për të qenë në gjendje që të ushtroj të drejtat e tij si konsumator, është e rëndësishme të njihet me detyrimet e tij, ku njëra prej tyre është  marrja e kuponit fiskal.

“Duke marrë kuponin fiskal, qytetarët marrin pjesë drejtpërdrejt në “luftimin” e ekonomisë së hirtë dhe në këtë mënyrë kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të shtetit dhe të shoqërisë”, thuhej në njoftim. /EO

Read Previous

Alarmet e rrejshme për bombë në aeroportin “Adem Jashari”, policia heton rastet

Read Next

Ibrahimi: Dëmet pas vërshimeve janë dhjetëra miliona euro, të kompensohen sa më shpejt