MINT vendos në favor të qytetarëve

Detyrimi që i vihet konsumatorëve me rastin e lidhjes së kontratës për të paguar pjesën e mbetur të saj edhe nëse ka ndryshuar përmbajtja e shërbimit/kanaleve, sipas njoftimit të MINT-it, është në kundërshtim me ligjin. Se cili është opinion i qytetarëve në lidhje me këtë vendim, na njeh materiali në vazhdim.

Read Previous

Azemi: Punëtorët e huaj të paqëndrueshëm për sektorin privat

Read Next

Auditori gjen parregullsi në ndërtimin e stadiumit të Gjakovës