• 20 Shkurt 2017 - 24 Shkurt 2017
  • Ora 20:00
  • TV Syri Vision

  • 13 Shkurt 2017 - 17 Shkurt 2017
  • Çdo ditë - Ora 17:30
  • TV Syri Vision

  • 03 Korrik 2020
  • Çdo ditë - Ora 17:30
  • TV Syri Vision

tjera ngjarje

Cilësia e ajrit në Gjakovë